logo

Slachtoffers van criminaliteit

uit de serie AO

Auteur(s)
Karin Wittebrood Frans Crone
Publicatiedatum
12 maart 2007
Trefwoorden
CriminaliteitVeiligheid
Aantal pagina's
28
ISBN/ISSN/anders
9789085870524

Een veel gehoorde stelling is dat de criminaliteit in Nederland de laatste jaren hand over hand is toegenomen, en daarmee ook het aantal slachtoffers van diefstal, vernieling en geweldsdelicten. Maar klopt dat beeld wel, of wijzen de feiten toch in een andere richting? Hoeveel misdrijven worden er gepleegd, hoeveel aangiftes worden er gedaan, en hoe vaak leidt dit tot rechtsvervolging? Niet minder belangrijk is de vraag hoe in Nederland met slachtoffers van criminaliteit wordt omgegaan. Welke voorzieningen zijn er bijvoorbeeld voor psychische ondersteuning, of voor compensatie van geleden financiële schade? Een ander actueel thema is de vraag welke rol voor het slachtoffer is weggelegd in het strafproces. In dit AO komen al deze vragen aan de orde.

Dit AO is gebaseerd op de studie Slachtoffers van criminaliteit van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De publicatie is financieel mogelijk gemaakt door Fonds Slachtofferhulp in Den Haag.

Deze uitgave is verkrijgbaar bij de uitgever van de AO-reeks en kost € 3,25.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Slachtoffers van criminaliteit

Menu