logo

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg
24 juni 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Alice de Boer (red.)
Publicatiedatum
18 oktober 2007
Trefwoorden
Informele zorgMantelzorgToekomstZorg
Aantal pagina's
186
ISBN/ISSN/anders
9789037703191
Reeks
Publicatie

Hoe zal de informele zorg er in 2020 eruit zien? Wat kan de overheid doen aan eventuele knelpunten in de informele zorg?
Vaak wordt aangenomen dat er in de toekomst minder informele zorg zal zijn. Ramingen laten echter zien dat ook in de toekomst het aantal hulpverleners en ontvangers in evenwicht zal blijven. Niettemin zijn er belangrijke sociale en culturele trends die de informele zorgverlening onder druk zetten. De stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen, de toenemende geografische afstand tussen verwanten en een hoger opleidingsniveau hebben een negatieve invloed op het zorgaanbod. Daarnaast is het zo dat veel hulpbehoevenden juist professionele zorg prefereren omdat zij zich bezwaard voelen om hulp van hun naasten te ontvangen. Er zijn ook positieve ontwikkelingen, zoals de stijging van het aantal potentiƫle hulpverleners bij ouderen.
De balans van aanbod en gebruik hangt niet alleen af van de keuzes die de mensen zelf maken. Het overheidsbeleid is wel degelijk van invloed. Zo combineren steeds meer mensen arbeid en zorg. Dit betekent dat het belang van de verlofregelingen alleen maar groter wordt.

In deze uitgave heeft het SCP, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een aantal achtergrondstudies over de toekomst van de informele zorg gebundeld. In juni 2007 is hiervan reeds een samenvatting uitgebracht onder de titel Blijvend in balans.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Toekomstverkenning informele zorg

Menu