logo

Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2007

Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2007
09 maart 2016, pdf, 938kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jedid-Jah Jonker Klarita Sadiraj Isolde Woittiez Michiel Ras Meike Morren
Publicatiedatum
29 november 2007
Trefwoorden
Maatschappelijke ontwikkelingZorg
Aantal pagina's
103
ISBN/ISSN/anders
9789037703344
Reeks
Publicatie

Door de vergrijzing zullen de vraag naar en het gebruik van zorg de komende jaren naar verwachting sterk toenemen. Ouderen maken met name veel gebruik van thuiszorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen, gezamenlijk 'verpleging en verzorging' genoemd. Het ministerie van VWS is daarom geïnteresseerd in de ontwikkeling van verpleging en verzorging in de komende decennia.
In dit onderzoek worden ramingen van de vraag naar en het gebruik van verpleging en verzorging tot aan de piek van de vergrijzing (2030) gepresenteerd. Genoemde vraag en gebruik zullen naar verwachting sterker toenemen dan de groei van de gehele bevolking, maar niet zo snel als de toename van het aantal 65-plussers. Het gebruik groeit minder hard dan de vraag, en zorg in instellingen neemt meer toe dan zorg die men thuis ontvangt. Bij zorg thuis wordt een sterke toename verwacht van particuliere hulp en bij intramurale zorg wordt vooral een sterke groei verwacht bij verpleeghuizen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2007

Menu