logo

Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht

Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht
24 juni 2009, pdf, 431kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Paul Dekker Tom van der Meer
Publicatiedatum
17 juli 2007
Trefwoorden
JustitiePublieke opinie
Aantal pagina's
58
ISBN/ISSN/anders
9789037703184
Reeks
Publicatie

Neemt het vertrouwen in de rechtspraak in Nederland af? Wat zijn de belangrijkste achtergronden van verschillen in vertrouwen tussen mensen? In hoeverre bieden die individuele achtergronden en (het nieuws over) toestanden in de rechtspraak een verklaring voor veranderingen in het vertrouwen? Drie vragen waarop in deze publicatie antwoorden worden gezocht met behulp van een grote hoeveelheid enquêtegegevens uit diverse bronnen. Er wordt gebruik gemaakt van grote landelijke onderzoeken, maar ook van een speciale steekproef uit achterstandswijken en van een drietal peilingen van vertrouwen van dezelfde mensen in de periode april-december 2005, toen de justitiële affaire van de Schiedamse parkmoord speelde.

Conclusies zijn onder andere dat er geen dalende trend in het vertrouwen in de rechtspraak is, het vertrouwen sterk samenhangt met het vertrouwen in andere instituties, achterstandswijken slechts beperkt afwijken en schandalen waarschijnlijk slechts op korte termijn een negatief effect hebben.

Deze publicatie is een vervolg op de SCP-studie Vertrouwen in de rechtspraak; theoretische en empirische verkenningen voor een monitor, die het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2004 uitbracht op verzoek van de Raad voor de rechtspraak.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2007 / Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht

Menu