logo

Advies over het macrobudget huishoudelijke Wmo-hulp voor 2009

Advies van het SCP uitgebracht aan het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

WMO-advies
24 juni 2009, pdf, 592kB
Auteur(s)
Evert Pommer Ab van der Torre
Publicatiedatum
15 april 2008
Trefwoorden
Huishoudelijke verzorgingMaatschappelijke ondersteuning
Aantal pagina's
28
ISBN/ISSN/anders
9789037703832

Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden en is de huishoudelijke hulp overgegaan van de AWBZ naar de gemeenten. Het SCP brengt - als onafhankelijke derde - jaarlijks advies uit over de hoogte van het benodigde macrobudget voor de huishoudelijke hulp. Dit advies heeft betrekking op het jaar 2009. In 2007 is door gemeenten een overschot gerealiseerd van ruim 200 miljoen euro. Geadviseerd wordt om terughoudend te zijn met de verrekening van dit overschot in het budget van 2009, omdat de markt voor huishoudelijke hulp in 2007 nog niet op orde was.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Advies over het macrobudget huishoudelijke Wmo-hulp voor 2009

Menu