logo

Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen

Notitie op verzoek van de leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer

Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen
24 juni 2009, pdf, 124kB
Publicatiedatum
31 januari 2008
Trefwoorden
ArmoedeKinderenSociale uitsluiting
Aantal pagina's
12
ISBN/ISSN/anders
9789037703528

Op 23 juli 2007 verzochten de leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer het Sociaal en Cultureel Planbureau informatie te leveren over armoede en sociale uitsluiting bij kinderen (brief wnd. fractievoorzitter drs. M. Hamer).

De volgende vragen werden aan het SCP gesteld:

a. Hoeveel kinderen en gezinnen met kinderen (absoluut en percentage van het totaal) leefden in de periode 1990-2005 onder de armoedegrens, waarbij als rmoedegrens de nieuwe grens wordt gehanteerd die het SCP heeft geformuleerd in Naar een nieuwe armoedegrens, inclusief 'restpakket B'?
b. Idem als hierboven, uitgesplitst naar eenoudergezinnen en (echt)paren met kinderen, en indien mogelijk ook uitgesplitst naar armoededuur?
c. Welke aspecten van sociale uitsluiting zijn in het bijzonder van belang voor gezinnen met kinderen?

Deze notitie bevat de gevraagde informatie die binnen het vrij korte tijdsbestek - in de brief werd aangegeven dat ze uiterlijk eind augustus geleverd moest worden - kon worden verzameld. Paragraaf 2 behandelt de eerste twee vragen, die op armoede betrekking hebben, in paragraaf 3 komen enkele aspecten van sociale uitsluiting aan de orde. In de slotparagraaf wordt een aantal kwesties opgeworpen, die voor het beleid ten aanzien van armoede en sociale uitsluiting bij kinderen van belang kunnen zijn om in de toekomst gericht te onderzoeken.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen

Menu