logo

Persbericht: Betrekkelijke betrokkenheid

10 februari 2009Samenleven tussen saamhorigheid en distantie

Sociaal en Cultureel Rapport 2008.

Het begrip Sociale cohesie heeft vele gezichten en wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Zozeer zelfs, dat het begrip ongrijpbaar en onbruikbaar lijkt geworden. Maar als iets de Nederlander bezighoudt - zo blijkt steevast uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het SCP - dan is het wel de wijze waarop wij met elkaar omgaan. Normen en waarden, solidariteit, respect voor elkaar, betrokkenheid bij de samenleving - het zijn de punten waar Nederlanders aan hechten en waar zij zich tegelijk zorgen over maken.


Dit zijn dan ook enkele van de aandachtspunten in Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie, het Sociaal en Cultureel Rapport 2008, dat op dinsdag 16 december jl. is verschenen.

Het 18 de Sociaal en Cultureel Rapport, onder redactie van prof.dr. Paul Schnabel, dr. Rob Bijl en dr. Joep de Hart, is evenals het voorgaande rapport (Investeren in vermogen, 2006) thematisch van opzet. Het bevat geen brede beschrijving van ontwikkelingen in een veelheid van sectoren (die functie wordt vooral vervuld door o.a. de monitor-rapportages van het SCP en de elk oneven jaar verschijnende Sociale Staat van Nederland), maar een verzameling korte studies rond het begrip sociale cohesie .


In het SCR 2008 wordt het begrip sociale cohesie vanuit verschillende invalshoeken belicht. Zo wordt aandacht besteed aan de opinies van Nederlanders rond moraal en gemeenschapszin, de bindingskracht van het verenigingsleven en het maatschappelijk middenveld, de relatie tussen sociale cohesie en de sociale veiligheid van buurten, het karakter van hedendaagse burenrelaties, de informele zorg binnen familienetwerken, de burgerschapsvorming in het onderwijs, de gevolgen van segregatie in het onderwijs, de verschillende dimensies van sociale uitsluiting, enkele reïntegratiemogelijkheden voor werklozen, de relatie tussen integratie en interetnische contacten, de relatie tussen sociale cohesie en de etnische diversiteit van wijken, de bijdrage van de vrijetijd aan sociale cohesie, de mogelijkheden van internet en de betekenis van religieuze groepen voor de sociale cohesie.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Betrekkelijke betrokkenheid / Persbericht: Betrekkelijke betrokkenheid

Menu