logo

De ontwikkeling van AWBZ-uitgaven

Een analyse van awbz-uitgaven 1985-2005 en een raming van de uitgaven voor verpleging en verzorging 2005-2030

Ontwikkeling AWBZ-uitgaven 1985-2030
09 maart 2016, pdf, 776kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Evelien Eggink Evert Pommer Isolde Woittiez
Publicatiedatum
28 maart 2008
Trefwoorden
AWBZSociale zekerheidToekomstZorg
Aantal pagina's
72
ISBN/ISSN/anders
9789037703658

Het kabinet is bezorgd over de groei van de uitgaven voor de AWBZ. Uit de AWBZ worden onder meer de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg betaald. Het kabinet heeft de SER gevraagd om zijn visie te geven op de toekomst van de AWBZ en de daarmee verzekerde zorg. Mede om dit advies te onderbouwen heeft het SCP een analyse uitgevoerd van de historische ontwikkeling van de uitgaven en een raming opgesteld van de toekomstige uitgaven voor AWBZ-voorzieningen. De terugblik heeft betrekking op de periode 1985-2005 en betreft alle AWBZ-voorzieningen. De vooruitblik heeft betrekking op de periode 2005-2030 en omvat alleen de ouderenzorg.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / De ontwikkeling van AWBZ-uitgaven

Menu