logo

Bijlage Gebruikte databestanden

16 september 2009

De openbare bibliotheek - tien jaar van nu. Frank Huysmans en Carlien Hillebrink . Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, april 2008

Gebruikte databestanden

Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek: AVO 1979-2003

Kwaliteit van de quartaire sector: KQS 2006

Leefsituatie allochtone stedelingen: LAS 2004/2005

Tijdbestedingsonderzoek: TBO 1975-2005

Menu