logo

De school bestuurd

Schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de school

De school bestuurd
09 maart 2016, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Monique Turkenburg
Publicatiedatum
08 juli 2008
Trefwoorden
School
Aantal pagina's
156
ISBN/ISSN/anders
9789037703382
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2008/15

Tot op heden was er nog niet veel bekend over schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De school bestuurd biedt een landelijk overzicht van de rolopvatting en taakvervulling van schoolbesturen. Aan die rol van schoolbesturen worden de laatste jaren meer, en ook andere eisen gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van transparantie van bestuur en publieke verantwoording.
Via een landelijke enquĂȘte onder schoolbesturen heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht hoe de besturen denken over de eigen rol en enkele actuele thema's. In totaal gaven 500 besturen hun reactie.

Het rapport laat zien hoe schoolbesturen hun toenemende autonomie (zullen gaan) benutten en wat voor de besturen zelf criteria zijn voor goed bestuur. Zijn alle besturen voorbereid op deze verandering? Ten slotte gaat het rapport in op hoe ver volgens de schoolbesturen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid reikt en in welke mate ze oog hebben voor maatschappelijk gewenste doelen, de zogenoemde 'maatschappelijke opdracht'. Met de afnemende mogelijkheden van de overheid om via het onderwijs aandacht voor zulke maatschappelijke doelen te garanderen wordt die vraag des te belangrijker. Uiteraard worden veel beslissingen genomen door de directie van een school en het team, maar de eindverantwoordelijkheid ligt toch bij de schoolbesturen, ook al sturen die vaak op hoofdlijnen of vervullen zij een meer toezichthoudende rol

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / De school bestuurd

Menu