logo

Dubbele nationaliteit en integratie

Dubbele nationaliteit
09 maart 2016, pdf, 634kB
Auteur(s)
Jaco Dagevos
Publicatiedatum
27 oktober 2008
Trefwoorden
IntegratieNiet-Westerse Migranten
Aantal pagina's
46
ISBN/ISSN/anders
9789037703986

Is het beschikken over een andere nationaliteit naast de Nederlandse een maatschappelijk (on)gewenst verschijnsel? Deze vraag beheerst de terugkerende politieke en maatschappelijke discussie over meervoudige nationaliteit. In dit debat wordt door sommigen aangevoerd dat door de toenemende globalisering en migratie steeds meer mensen verscheidene nationaliteiten hebben en dat om die reden het verschijnsel van meervoudige nationaliteiten zou moeten worden geaccepteerd. Anderen daarentegen waarschuwen dat een meervoudige nationaliteit de maatschappelijke binding met Nederland niet bevordert. Er wordt voornamelijk verwezen naar de relatief omvangrijke groep Turken en Marokkanen die naast het Nederlanderschap de Turkse respectievelijk de Marokkaanse nationaliteit hebben. Het beschikken over de nationaliteit van het land van oorsprong naast de Nederlandse nationaliteit zou ten koste gaan van de integratie in de Nederlandse samenleving.

Dit boekje geeft meer inzicht in de vraag welke samenhang er is tussen allochtonen met een dubbele nationaliteit en een brede waaier van integratie-indicatoren. Er is een vergelijking gemaakt tussen allochtonen die uitsluitend een Nederlands paspoort hebben en allochtonen met uitsluitend een paspoort van het land van herkomst.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Dubbele nationaliteit en integratie

Menu