logo

Bijlage Gebruikte databestanden

16 september 2009

Gestruikeld voor de start. De school verlaten zonder startkwalificatie. Lex Herweijer. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, augustus 2008.

Gebruikte databestanden

Onderwijsnummerbestand: 2005/'06
Het onderwijsnummerbestand 2005/06 bevat informatie over alle leerlingen die in het schooljaar 2005/'06 een opleiding volgden in het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Van elke leerling is bekend welk onderwijs werd gevolgd, aan welke instelling hij of zij was ingeschreven en wat de bestemming was in het volgende schooljaar 2006/'07 (in het onderwijs, uit het onderwijs met een startkwalificatie, uit het onderwijs als voortijdig schoolverlater). Verder zijn enkele gegevens bekend over de achtergrond van leerlingen.
Aantal eenheden 1.400.0000
Het onderwijsnummerbestand 2005/'06 is afkomstig van het agentschap CFI van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voortgezet Onderwijs Cohort Leerlingen: VOCL'99

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Gestruikeld voor de start / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu