logo

Grijswaarden

Monitor ouderenbeleid 2008

Grijswaarden
09 maart 2016, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Cretien van Campen (red.)
Publicatiedatum
24 juni 2008
Trefwoorden
Maatschappelijke ontwikkelingOuderenOverheidsbeleid
Aantal pagina's
148
ISBN/ISSN/anders
9789037703764
Reeks
Publicatie

Ouderen lijken de laatste decennia steeds jonger geworden. Veel ouderen van nu zijn fysiek fitter en maatschappelijk actiever dan de ouderen van een halve eeuw geleden. Tegenover dit positieve beeld van ouderdom en ouder worden staan ook somberder beelden van ouderen die op hoge leeftijd hulpbehoevend worden en geïsoleerd raken van de samenleving. Ook de toename van het aantal ouderen in de komende decennia en de financieel-economische gevolgen daarvan voor de betaalbaarheid van de ouderenzorg en de AOW baren beleidsmakers zorgen.

Genoemde veranderingen staan bekend als 'de vergrijzing', en waren voor het kabinet de directe aanleiding zijn visie te geven op het beleid rond ouderen en vergrijzing, hetgeen in 2005 resulteerde in de Nota '64' Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing. Het kabinet nam zich voor de resultaten van het ouderenbeleid te volgen door middel van een tweejaarlijkse Monitor ouderenbeleid.
Deze proefeditie van de Monitor ouderenbeleid 2008 schetst een cijfermatig beeld van de ontwikkeling van de vergrijzing op de beleidsterreinen: arbeid, inkomen, wonen, gezondheid en zorg. Aan de hand van door het kabinet in 2005 geformuleerde streefwaarden wordt de huidige stand van zaken opgemaakt. De monitor komt in de plaats van de tweejaarlijkse Rapportage ouderen.

Menu