logo

Bijlage Gebruikte databestanden

16 september 2009

Grijswaarden. Monitor ouderenbeleid 2008. Crétien van Campen (red.). Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, juni 2008

Gebruikte databestanden

Arbeidskrachtentelling: AKT 1973

CBS StatLine
StatLine is de elektronische databank van het CBS met statistische informatie in de vorm van tabellen en grafieken over vele maatschappelijke en economische onderwerpen. De StatLine-databank is te raadplegen via internet: http://statline.cbs.nl/.

Cliënt & Kwaliteit: 2003, 2004, 2005
De stichting Cliënt & Kwaliteit voert onderzoek uit naar de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief in verzorgings- en verpleeghuizen. Ook in de thuiszorg zijn onderzoeken uitgevoerd.

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1993-2006

Enquête beroepsbevolking: EBB 1987-2006

Inkomenspanelonderzoek: IPO 1995-2005

Landelijke medische registratie: LMR 2002-2006
De gegevens uit de Landelijke medische registratie zijn geleverd door Prismant.

Letsel Informatie Systeem: LIS 2002-2006
Met het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) worden slachtoffers geregistreerd die na een ongeval, geweld of zelfmutilatie zijn behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een selectie van ziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen vormen een representatieve steekproef van ziekenhuizen in Nederland met een continu bezette SEH-afdeling.

Ongevallen en bewegen in Nederland: OBiN 2000-2006

SCP Leefsituatie-index: SLI 1997, 1999, 2002, 2006

Woningbehoefte onderzoek: WBO 1993-94, 1997-1999, 2002

Woononderzoek Nederland: WoON 2006

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Grijswaarden / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu