logo

Hoe werkt opleiding?

Een internationaal vergelijkend onderzoek naar opleidingsverschillen in de arbeidsparticipatie van vrouwen

Auteur(s)
Eefje Steenvoorden
Publicatiedatum
03 juni 2008
Trefwoorden
ArbeidInternationaalOpleidingsniveauParticipatieVrouwen
Aantal pagina's
82
ISBN/ISSN/anders
9789037703870

Waarom werken lageropgeleide vrouwen minder dan hoogopgeleide vrouwen? In deze thesis wordt dat in verschillende landen onderzocht aan de hand van zowel individuele opvattingen en omstandigheden als cultuur en beleid. Er is nagegaan of deze kenmerken  opleidingsverschillen in arbeidsparticipatie verklaren. Allereerst zijn de opleidingsverschillen in arbeidsparticipatie van vrouwen in dertien Europese landen en de Verenigde Staten in kaart gebracht. De opleidingsverschillen blijken dan in Nederland relatief klein in vergelijking met andere EU-landen. Van de onderzochte kenmerken blijken alleen de individuele opvattingen de opleidingsverschillen in arbeidsparticipatie te verklaren in een aantal landen, waaronder Nederland. Lageropgeleide vrouwen werken minder vaak doordat ze traditionelere opvattingen hebben over de rol van vrouwen in betaalde arbeid en de zorg voor kinderen dan hoogopgeleide vrouwen. De kindsituatie, de nationale familiecultuur en verschillende beleidsmaatregelen blijken geen van alle te verklaren waarom lageropgeleide vrouwen minder vaak werken dan hoogopgeleide.

Dit is geen SCP-uitgave. Wel is het verkrijgbaar in de boekhandel en bij bol.com. De verkoopprijs is € 9,90.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Hoe werkt opleiding?

Menu