logo

Informatievoorziening integratie

Inventarisatie van de beschikbare bronnen en voorstellen voor verbetering

Informatievoorziening en integratie
09 maart 2016, pdf, 623kB
Auteur(s)
Jaco Dagevos Mérove Gijsberts
Publicatiedatum
02 juni 2008
Trefwoorden
IntegratieNiet-Westerse MigrantenOnderzoek
Aantal pagina's
50
ISBN/ISSN/anders
9789037703887

Het SCP verzorgt sinds het begin van de jaren negentig rapporten die inzicht beogen te geven in het verloop van de integratie van niet-westerse allochtone groepen. Het Jaarrapport Integratie 2007 is hiervan het meest recente voorbeeld. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en maakt deel uit van de informatievoorziening aan de Kamer.

In de Kamer zijn onlangs vraagtekens geplaatst bij de actualiteit van de in Nederland beschikbare bronnen. Deze publicatie bekijkt hoe het is gesteld met de informatievoorziening over niet-westerse allochtone groepen in Nederland. Van de in het Jaarrapport integratie gebruikte bronnen en indicatoren is geïnventariseerd in hoeverre actuele gegevens beschikbaar zijn, welke knelpunten er bestaan en er worden voorstellen gedaan op welke wijze in de komende jaren de informatievoorziening over niet-westerse allochtonen kan worden verbeterd.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Informatievoorziening integratie

Menu