logo

Persbericht: Maatschappelijke organisaties in beeld

17 februari 2009

Laatste 25 jaar vooral ledenverlies voor politieke partijen, vrouwenorganisaties en kerken

  • In 25 jaar tijd halveerde het ledenbestand van de politieke partijen. Verlies ook bij de vrouwenorganisaties (-57%) en de kerken (-29%).
  • In een kwart eeuw groeiden de ledentallen van organisaties voor natuur en milieu (+444%), voor internationale hulp en solidariteit (+83%) en de consumentenorganisaties (+89%).

  • Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat vrijwilligerswerk doet, liep terug van 45% in 1980 tot 37% in 2004.

  • Eén op de drie grotere maatschappelijke organisaties vraagt subsidie aan bij Europese instellingen en bijna één op de vijf heeft eigen stafkrachten in Brussel.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie Maatschappelijke organisaties in beeld. Grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld, die op dinsdag 2 september jl. is verschenen. In het rapport geven onderzoekers dr. Esther van den Berg en dr. Joep de Hart een beeld van de ontwikkeling in aantallen leden en donateurs van meer dan 130 grotere maatschappelijke organisaties. Aandacht wordt besteed aan de oriëntatie van deze organisaties op Europa, verschuivingen in het vrijwilligerswerk, ervaringen met onwenselijke gedragingen en verder met het betrekken van allochtonen bij de organisatie. De publicatie vormt een vervolg op het in 2005 verschenen rapport Landelijk verenigd.


Laatste 25 jaar vooral ledenverlies politieke partijen; winst voor natuur en milieu

Alle ruim 130 maatschappelijke organisaties met 50.000 of meer leden/donateurs telden in 2006 tezamen een totaal aantal van 50 miljoen leden/donateurs. In 1980 lag dit aantal op een kleine 36 miljoen. De groei van 40% deed zich vooral voor in de periode 1980-2000 en wordt deels veroorzaakt door de groei van de bevolking en de vergrijzing. In 25 jaar tijd zijn de ledentallen van de politieke partijen gehalveerd. Grote verliezen leden ook de vrouwenorganisaties (-57%) en de kerken (-29%).

Een sterke groei deed zich vooral voor bij de organisaties voor natuur en milieu (+444%), voor internationale hulp en solidariteit (+83%) en de consumentenorganisaties (+89%).


Eén op de vijf grotere maatschappelijke organisaties heeft eigen mensen in Brussel

Het aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat vrijwilligerswerk doet, liep terug van 45% in 1980 tot 37% in 2004. Het meeste vrijwilligerswerk wordt verricht in de sport, de amateurkunst, de zorg, het onderwijs en de kerk.

Ongeveer een kwart van de organisaties heeft regelmatig overleg met Europese politieke instellingen. Eén op de drie vraagt subsidie aan bij Europese instellingen en bijna één op de vijf heeft eigen stafkrachten in Brussel.

Van de ondervraagde organisaties geeft één op de tien aan dat onwenselijk gedrag van leden of cliënten een probleem vormt.


Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Maatschappelijke organisaties in beeld / Persbericht: Maatschappelijke organisaties in beeld

Menu