logo

Opvoeding en opvoedingsondersteuning. Gezinnen van de toekomst

Auteur(s)
Corine van Egten Elke Zeijl Saskia de Hoog Cheryl Nankoe Esther Petronia
Publicatiedatum
06 maart 2008
Trefwoorden
LeefvormenOpvoedingToekomst
Aantal pagina's
137
ISBN/ISSN/anders
9789073716186

De diversiteit tussen gezinnen neemt toe: traditioneel samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, stiefgezinnen, homoseksuele ouderparen, gezinnen met een (deels) buitenlandse achtergrond. Vanwege scheidingen, het afnemende belang van het huwelijk en veranderingen in de vorm waarin ouders hun kinderen opvoeden, lopen gezinsvormen en opvoedingssituaties steeds meer uiteen. Ook krijgen steeds meer kinderen gedurende hun leven te maken met wisselingen in de gezinssamenstelling.
In hoeverre hebben ouders eigenlijk vragen over en problemen met de opvoeding van hun kinderen? In hoeverre hebben ze behoefte aan hulp en bij wie zoeken ze die? Zijn er verschillen aan te wijzen tussen ouders uit verschillende gezinstypen? En wat valt te verwachten in de toekomst?

Deze vragen komen aan bod in het tweede deel van de reeks Gezinnen van de toekomst. De eerste twee publicaties in deze reeks zijn ontwikkeld in opdracht van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Het eerste deel, Cijfers en trends, is uitgevoerd in samenwerking met het CBS en geeft vooral een cijfermatig beeld van belangrijke ontwikkelingen rondom gezinnen. In dit tweede deel, Opvoeding en opvoedingsondersteuning, gaan E-Quality en het SCP in op de vraag wat deze ontwikkelingen zouden kunnen betekenen voor de opvoeding en de behoefte aan en het gebruik van opvoedingsondersteuning. Belangrijke thema's zijn de beleving van de opvoeding, het vóórkomen van opvoedingsproblemen en het zoeken naar hulp door ouders. Daarbij is vooral gekeken naar de situatie in enkele veel voorkomende gezinstypen: het 'standaardgezin', het eenoudergezin en het stiefgezin. Naast verschillen tussen deze gezinstypen worden verschillen beschreven op grond van kenmerken als etniciteit, opleidingsniveau en arbeidsparticipatie.

Deze uitgave is uitsluitend te verkrijgen bij Atria (voorheen E-Quality)

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Opvoeding en opvoedingsondersteuning. Gezinnen van de toekomst

Menu