logo

Overgebleven dorpsleven

Sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland

Overgebleven dorpsleven
29 juni 2009, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Lotte Vermeij (SCP) Gerald Mollenhorst (UU)
Publicatiedatum
01 december 2008
Trefwoorden
LeefsituatiePlattelandSociale cohesie
Aantal pagina's
136
ISBN/ISSN/anders
9789037703672
Reeks
Publicatie

De dorpssamenleving lijkt in niets meer op wat het was. Bijna alle plattelandsbewoners hebben de beschikking over een auto; voor werk, boodschappen en vertier overschrijden velen de dorpsgrenzen. De meeste plattelandsbewoners zijn niet geboren en getogen in het dorp waar ze wonen en er wonen dus mensen met uiteenlopende achtergronden. Dit heeft onmiskenbaar gevolgen voor het sociale leven in de dorpen. Toch roemen veel bewoners nog altijd de saamhorigheid en hulpvaardigheid. Op het platteland kijken mensen nog naar elkaar om, lijkt het nog altijd gangbare beeld.

Deze publicatie gaat in op de vraag wat plattelandsbewoners vandaag de dag betekenen voor elkaar en hun omgeving. Zij brengt - op basis van kwantitatieve gegevens - de lokale sociale samenhang in beeld en onderzoekt de relatie tussen de lokale sociale samenhang en de leefbaarheid en sociale vitaliteit in plattelandsgebieden. Plattelandsbewoners ervaren een sterkere samenhang met hun buurtgenoten dan stedelingen en deze samenhang draagt positief bij aan hoe plattelandsbewoners hun leven ervaren. In sociale netwerken zien we de hechte dorpssamenleving echter vrijwel niet terug.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Overgebleven dorpsleven

Menu