logo

Bijlage Gebruikte databestanden

15 september 2009

Overgebleven dorpsleven. Sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland. L. Vermeij en G. Mollenhorst. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2008

Gebruikte bestanden

ABF-monitoren: woonmilieudatabase: WMD 2006

CBS Statline
StatLine is de elektronische databank van het CBS met statistische informatie in de vorm van tabellen en grafieken over vele maatschappelijke en economische onderwerpen. De StatLine-databank is te raadplegen via internet: http://statline.cbs.nl/.
Behalve van statistische informatie uit Statline is gebruik gemaakt van CBS-gegevens over intergemeentelijke migratie uit 2006 (Jinevl).

Geomarktprofielen: GMP 2006

Mobiliteitsonderzoek Nederland: MON 2004, 2005, 2006, 2007

Nederlanders over het Platteland: NOP 2007

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Overgebleven dorpsleven / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu