logo

Overwegend onderweg

De leefsituatie en de mobiliteit van Nederlanders

Overwegend onderweg
24 juni 2009, pdf, 6MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Lucas Harms
Publicatiedatum
02 juli 2008
Trefwoorden
LeefsituatieMobiliteitVrije tijd
Aantal pagina's
322
ISBN/ISSN/anders
9789037703771
Reeks
Publicatie

Mensen zijn zich de laatste decennia vaker, langer, verder en om meer verschillende redenen gaan verplaatsen. Tot op zekere hoogte is dit een positief teken. Immers, voor het verrichten van betaalde arbeid, huishoudelijke en zorgtaken, voor het volgen van onderwijs, het onderhouden van sociale contacten en een groot deel van de vrije tijd zijn mensen afhankelijk van verplaatsingen. Mobiliteit levert in die zin een belangrijke bijdrage aan welvaart en welzijn van mens en maatschappij. De mobiliteit kent echter ook keerzijden, waaronder afnemende bereikbaarheid, geluidhinder, luchtverontreiniging en verkeersslachtoffers.

In deze studie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en veranderingen in de uithuizigheid en mobiliteit van Nederlanders. De volgende vragen staan daarbij centraal: Hoe heeft de mobiliteit van de Nederlandse bevolking zich gedurende de afgelopen decennia ontwikkeld? Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn daarop van invloed geweest? Welke verschillen zijn er tussen bevolkingsgroepen in uithuizigheid en mobiliteit? Welke beweegredenen zijn er voor het onderweg zijn? En hoe ervaren en beleven Nederlanders de dagelijkse mobiliteit?

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Overwegend onderweg

Menu