logo

Wel of niet aan het werk

Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

Wel of niet aan het werk
24 juni 2009, pdf, 795kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Patricia van Echtelt Stella Hoff.
Publicatiedatum
05 maart 2008
Trefwoorden
ArbeidsmarktArbeidsongeschiktenRe-integratieWerkloosheid
Aantal pagina's
99
ISBN/ISSN/anders
9789037703641

'Meer mensen in een betaalde baan' is de centrale beleidsdoelstelling op het terrein van arbeid. Om dit oogmerk te kunnen realiseren is het nodig te weten wat niet-werkenden ervan weerhoudt aan het arbeidsproces deel te nemen, en wat de motieven van werkenden zijn om hun arbeidsduur niet verder uit te breiden. Dit rapport richt zich op drie groepen: werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten. Nagegaan wordt wat hun werkbereidheid is, welke belemmeringen zij ervaren bij deelname op de arbeidsmarkt, en onder welke voorwaarden men bereid is de arbeidsduur uit te breiden. Ook wordt ingegaan op hun ervaringen met re-integratie in geval ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2008 / Wel of niet aan het werk

Menu