logo

Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars

Trends in cultuurparticipatie en mediagebruik

Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars
17 april 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Andries van den Broek Jos de Haan Frank Huysmans
Publicatiedatum
07 juni 2009
Trefwoorden
CultuurMedia
Aantal pagina's
144
ISBN/ISSN/anders
9789037704006
Reeks
Publicatie
Volgnummer
8

Kunst en cultuur kennen bewonderaars en beoefenaars - zij die ervan genieten en zij die in hun vrije tijd zelf creatief bezig zijn. Wie zijn die bewonderaars en beoefenaars? Hoe heeft de cultuurdeelname zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? Hebben er zich verschuivingen voorgedaan in de samenstelling van de groepen bewonderaars en beoefenaars? Hoe ontwikkelt het gebruik van media als boeken, televisie en internet zich, meer specifiek het mediagebruik voor kunst en cultuur? Hoe cultureel belangstellend en actief zijn Nederlanders in vergelijking met andere Europeanen? Vragen als deze komen in dit rapport uitgebreid aan bod.

Sinds eind jaren zeventig verricht het Sociaal en Cultureel Planbureau elke vier jaar een grootschalig bevolkingsonderzoek waarin de cultuurdeelname wordt gepeild. De (vooralsnog) meest recente meting vond plaats in het najaar van 2007. Deze publicatie is een actualisering van het in 2005 verschenen SCP-rapport Cultuurminnaars en cultuurmijders.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars

Menu