logo

De jeugd een zorg

Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

De jeugd een zorg
26 februari 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
John Stevens Evert Pommer Hetty van Kempen Elke Zeijl Isolde Woittiez Klarita Sadiraj Rob Gilsing Saskia Keuzenkamp
Publicatiedatum
03 maart 2009
Trefwoorden
JeugdzorgJongerenKinderenSociale problemenZorg
Aantal pagina's
113
ISBN/ISSN/anders
9789037703559
Reeks
Publicatie

De jeugdzorg is sterk in beweging. Daarom is er behoefte aan meer inzicht in het beroep dat in de toekomst op de jeugdzorg wordt gedaan, zowel op landelijk als regionaal niveau.

Dit rapport laat zien dat het gebruik van ambulante zorg jaarlijks sterk zal toenemen. Ook voor de pleegzorg valt een lichte stijging te verwachten, maar bij de dagbehandeling en de residentiƫle zorg wordt een lichte daling in het gebruik voorzien. In een analyse waarin ook rekening is gehouden met de wachtlijsten worden vergelijkbare groeicijfers gevonden. De ramingen in deze rapportage zijn deels gebaseerd op determinanten van gebruik (leeftijd, geslacht, het aantal eenoudergezinnen en het aantal allochtone jeugdigen) en deels op trendmatige ontwikkelingen. De recente ontwikkelingen worden vooral gezien als het resultaat van een inhaalvraag; er is een nieuwe groep vragers bijgekomen maar op termijn zal de groei weer op een voorheen gebruikelijk niveau uitkomen.

Bij het verdeelmodel zijn op basis van een onderzoek onder kinderen en ouders risicoscores berekend die een indicatie geven van opvoedings- en opgroeiproblemen. Er zijn vijf significante risicofactoren voor een problematische jeugdsituatie te onderscheiden. Op kindniveau blijken vooral jongens en kinderen in de lagere echelons van het onderwijs een grotere kans te hebben om opvoedings- en opgroeiproblemen te ontwikkelen en op gezinsniveau geldt dit voor kinderen uit eenoudergezinnen, uit gezinnen van niet-westerse herkomst en uit gezinnen met een laag inkomen.

Menu