logo

SSN 2009 Bijlage Gebruikte databestanden

01 december 2009

De sociale staat  van Nederland 2009. Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer, Peggy Schyns (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.

Gebruikte bestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO 1995, 1999, 2003, 2007

CBS Statline

ABF-monitoren: Vastgoedmonitor 2009

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008-1/4

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1998, 2000, 2002, 2004, 2006

Enquête beroepsbevolking: EBB 1997-2007

Emancipatie-opinies: EMOP 2008

European Social Survey: ESS 2006
ESS Round 3: European Social Survey Round 3 Data (2006). Data file edition 3.2. Norwegian Social Science Data Services, Norway - Data Archive and distributor of ESS data

Eurobarometers: EB 51.0, 55.1, 57.1, 60.1, 62.0, 62.2, 64.2, 66.1, 68.1, 70.1

Eurostat

European Union - Statistics on Income and Living Conditions: EU-SILC 2005-2007

Inkomenspanelonderzoek: IPO 1997-2007

Kwaliteit van de quartaire sector: KQS 2006

Mobiliteitsonderzoek Nederland: MON 2007

Ongevallen en Bewegen in Nederland: OBiN 2000-2007

Onderzoek verplaatsingsgedrag: OVG 1997

Politiemonitor bevolking: PMB 1997-2004

Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie: POLS 1999-2004, 2007

Sociaal-economisch Panelonderzoek: SEP 2000, 2002

Survey integratie minderheden: SIM 2006

SCP Leefsituatie-index: SLI 1997-2008

Tijdsbestedingsonderzoek: 2000, 2005

Veiligheidsmonitor Rijk: VMR 2005-2008

Woononderzoek Nederland: WoON 2006

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / De sociale staat van Nederland 2009 / SSN 2009 Bijlage Gebruikte databestanden

Menu