logo

De toekomst van de mantelzorg

De toekomst van de mantelzorg
06 oktober 2009, pdf, 993kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Klarita Sadiraj Joost Timmermans Michiel Ras Alice de Boer
Publicatiedatum
08 oktober 2009
Trefwoorden
Informele zorgMantelzorgToekomstVerlofZorg
Aantal pagina's
78
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0435 8
Reeks
Publicatie
Volgnummer
16

Net als in eerdere rapportages van toekomstverkenning van mantelzorg blijkt ook uit dit onderzoek dat in de toekomst (tot 2030) geen onrustbarende kloof tussen aantallen ontvangers en verleners van mantelzorg wordt verwacht.

In eerdere adviezen van het SCP over de mantelzorg is aandacht gevraagd voor de vaak problematische combinatie van werken en helpen. Er is in dat verband gewezen op de spanning tussen twee doelen van beleid: 'meer mensen langer aan het werk' en 'grotere eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun hulpbehoevende netwerkleden'. In deze studie is die spanning in cijfers gevat. De cijfers tonen dat de stijgende arbeidsdeelname - die het kabinet nodig acht omdat de Nederlandse beroepsbevolking krimpt - een prijs heeft in de vorm van verlies van informele steun. Dit verlies kan leiden tot een groter beroep op professionele hulp, tenzij verlofregelingen worden verbeterd.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / De toekomst van de mantelzorg

Menu