logo

Bijlage Gebruikte databestanden

08 oktober 2009

De toekomst van de mantelzorg. Klarita Sadiraj, Joost Timmermans, Michiel Ras, Alice de Boer. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009

Gebruikte bestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO 1991, 2003, 2007

CBS Statline
StatLine is de elektronische databank van het CBS met statistische informatie in de vorm van tabellen en grafieken over vele maatschappelijke en economische onderwerpen. De StatLine-databank is te raadplegen via internet: http://statline.cbs.nl/.

EnquĂȘte beroepsbevolking: EBB 2002-2007

Informele hulpverlening / Mantelzorg: Mantelzorg 2001

Menu