logo

Decentralisatie en de bestuurskracht van de gemeente

SCP-symposium 25 augustus 2009

Decentralisatie en de bestuurskracht van de gemeente
01 oktober 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
Saskia Keuzenkamp (red.)
Publicatiedatum
30 september 2009
Trefwoorden
EvaluatiesGemeentenOnderzoekOpenbaar bestuurOverheidsbeleid
Aantal pagina's
54
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0453 2
Reeks
Special
Volgnummer
45

In de afgelopen dertig jaar is er op sociaal en cultureel terrein veel beleid van het Rijk gedecentraliseerd. Parallel daaraan ontwikkelde zich op het SCP een traditie van evaluatieonderzoek naar het verloop en de effecten van die decentralisatie. Zo zijn bijvoorbeeld het welzijnsbeleid, het onderwijsachterstandenbeleid, het jeugdbeleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning door het SCP onder de loep genomen. Ter gelegenheid van het vertrek van Rob Gilsing, die dertien jaar op het SCP werkte en vooral dit type onderzoek uitvoerde, organiseerde het SCP op 25 augustus 2009 een symposium. Vier sprekers, twee van binnen en twee van buiten het SCP, reflecteerden op de bevindingen uit onderzoek, mede gericht op de toekomst van het SCP-onderzoek naar gedecentraliseerd beleid .Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Decentralisatie en de bestuurskracht van de gemeente

Menu