logo

Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009

Uitgebracht door het Sociaal en Cultureel Planbureau aan het Bestuurlijk overleg financiële
verhoudingen

Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009
26 februari 2009, pdf, 605kB
Auteur(s)
Evert Pommer Ab van der Torre Evelien Eggink
Publicatiedatum
12 februari 2009
Trefwoorden
Huishoudelijke verzorgingMaatschappelijke ondersteuningWMO
Aantal pagina's
78
ISBN/ISSN/anders
9789037704150
Reeks
Werkdocument

Vanaf 1 januari 2007 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp in de Wmo. Het SCP brengt - als onafhankelijke derde - jaarlijks advies uit over de hoogte van het benodigde macrobudget voor de huishoudelijke hulp. Dit is het tweede advies in de reeks en betreft het definitief advies voor het jaar 2009. Op basis van de jaarcijfers van de gemeenten is voor 2007 een overschot vastgesteld van ongeveer 150 miljoen euro. Evenals bij het voorlopig advies wordt geadviseerd om terughoudend te zijn met de verrekening van dit overschot in het budget van 2009, omdat de markt voor huishoudelijke hulp in 2007 nog niet op orde was.

Dit rapport bevat ook een advies over de toereikendheid van het macrobudget, de werking van het compensatiebeginsel en mogelijke tekortkomingen van het verdeelmodel. Er zijn aanwijzingen dat toevoeging van het inkomen en gezondheidstoestand de werking van het model voor de verdeling van het macrobudget over de afzonderlijke gemeenten kan verbeteren.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2009

Menu