logo

Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2010

Uitgebracht door het SCP aan het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

Definitief advies over het Wmo-budget
29 september 2009, pdf, 700kB
Auteur(s)
Evert Pommer Ab van der Torre John Stevens
Publicatiedatum
28 september 2009
Trefwoorden
Huishoudelijke verzorgingMaatschappelijke ondersteuningWMO
Aantal pagina's
66
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0449 5
Reeks
Special
Volgnummer
41

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt - als onafhankelijke derde - twee keer per jaar advies uit aan het bestuurlijk overleg tussen het rijk en de gemeenten (bofv) over de hoogte van het macrobudget voor de huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo. In het voorjaar is het voorlopig bindend advies over de hoogte van het macrobudget voor het jaar 2010 verschenen. In dit definitief bindend advies wordt niet alleen de hoogte van het macrobudget voor de huishoudelijke hulp bepaald, maar wordt ook ingegaan op de toereikendheid van dit budget en de bredere werking van het compensatiebeginsel in de Wmo. Mogelijke tekortkomingen van het verdeelmodel voor huishoudelijke hulp komen in dit advies niet aan de orde, omdat hieraan in het vorige advies uitvoerig aandacht is besteed.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Definitief advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2010

Menu