logo

Emancipatiemonitor 2008

Emancipatiemonitor 2008
23 februari 2009, pdf, 4MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ans Merens (SCP) Brigitte Hermans (CBS)
Publicatiedatum
18 februari 2009
Trefwoorden
ArbeidEmancipatieGezondheidInkomenOnderwijsPolitiek
Aantal pagina's
312
ISBN/ISSN/anders
9789037704068
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2009/2
Uitgever
SCP en CBS

Het thema emancipatie stond de afgelopen jaren weer volop in de belangstelling. Allerlei groeperingen op het terrein van emancipatie lieten van zich horen via manifesten, boeken en debatten. Ook het kabinet wilde het emancipatieproces vooruit brengen omdat dit - hoewel er veel is bereikt - nog niet is afgerond.

In de Emancipatiemonitor 2008 wordt nagegaan of het emancipatieproces in de richting gaat die het emancipatiebeleid voor ogen staat. Dit gebeurt door het presenteren van de meest recente cijfers over de positie van vrouwen en mannen op de volgende terreinen: onderwijs, betaalde en onbetaalde arbeid en de combinatie van arbeid en zorg, inkomen, politieke en maatschappelijke besluitvorming, geweld tegen vrouwen en - voor het eerst in deze monitor - gezondheid.

Deze Emancipatiemonitor laat zien dat er weer vaart zit in het emancipatieproces. Niet op alle terreinen even veel. De arbeidsdeelname van vrouwen bijvoorbeeld is flink gestegen. Maar de economische zelfstandigheid van vrouwen ontwikkelt zich slechts langzaam. Ook de doorstroom van vrouwen naar topfuncties verloopt nog traag.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Emancipatiemonitor 2008

Menu