logo

Gelukkig voor de klas?

Leraren voortgezet onderwijs over hun werk

Gelukkig voor de klas
24 juli 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Ria Vogels
Publicatiedatum
07 juli 2009
Trefwoorden
ArbeidOnderwijsTevredenheid
Aantal pagina's
206
ISBN/ISSN/anders
9789037703405
Reeks
Publicatie
Volgnummer
10

Afgaande op berichten in de media is het geen pretje om als leraar in het voortgezet onderwijs te werken. Hoge werkdruk, laag salaris, door anderen opgelegde onderwijsmaatregelen en bemoeizuchtige, tekortschietende schoolleiding zouden de animo voor het beroep parten spelen. Maar klopt dit beeld wel? Hoe denken leraren er zelf over?

Deze publicatie laat leraren aan het woord over hun werk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft hiervoor een representatieve enquête gehouden onder docenten in het voortgezet onderwijs. Ruim 2700 leraren hebben achtergrondinformatie verstrekt en hun mening gegeven over hoe zij in hun werk staan en hoe zij tegen de omgeving waarin zij werken aankijken.

De leraren gaan in op de motivatie voor hun beroepskeuze, de invulling die zij aan het docentschap geven, en op het werkplezier en de frustraties die zij ervaren. Ook de samenwerking met collega's en de verhouding met de schoolleiding komen aan bod, en leraren geven hun mening over de kwaliteit van het onderwijs in hun school.

Leraren blijken redelijk tevreden met hun werk, al is er ook kritiek.

De gegevens maken verder duidelijk dat de samenstelling van de beroepsgroep aan het veranderen is. De oudere generatie leraren maakt plaats voor een jongere generatie die anders is opgeleid, daarmee een andere bagage meeneemt naar de school en andere ideeën heeft over lesgeven.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Gelukkig voor de klas?

Menu