logo

Goede buren kun je niet kopen

Over de woonconcentratie en woonpositie van niet-westerse allochtonen in Nederland

Goede buren kun je niet kopen
24 februari 2009, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jeanet Kullberg Miranda Vervoort Jaco Dagevos
Publicatiedatum
27 januari 2009
Trefwoorden
Niet-Westerse MigrantenWonen
Aantal pagina's
157
ISBN/ISSN/anders
9789037704013
Reeks
Publicatie

Welke positie nemen niet-westerse allochtonen in op de woningmarkt, hoe ontwikkelt die positie zich en hoe is ze te verklaren? Dit onderzoek laat onder meer zien in welke mate allochtone huishoudens in een koophuis wonen, hoe het gesteld is met de grootte van hun woningen en hoe tevreden men is met de woning en de buurt. Dat Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders op de woningmarkt een minder gunstige positie innemen dan autochtonen heeft onder andere te maken met het lagere inkomen en het beschikbare woningaanbod in de grote steden, waar veel allochtonen wonen. Via groepsinterviews is nader bekeken waarom op de woningmarkt vooral huishoudens van Turkse en Marokkaanse komaf achterblijven in kleine huurwoningen in gekleurde wijken met een lage sociale status. Goede buren kun je niet kopen. Het is een verbasterd Turks gezegde waarmee wordt uitgedrukt dat vertrouwde buurtgenoten vaak zwaarder wegen dan een mooi huis. Daarin schuilt een belangrijk deel van de verklaring.

Deze studie is uitgevoerd op verzoek van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Goede buren kun je niet kopen

Menu