logo

Meten wat leeft?

Achtergrondstudie bij het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Meten wat leeft?
21 oktober 2009, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Paul Dekker (red.)
Publicatiedatum
21 oktober 2009
Trefwoorden
OnderzoekPublieke opinie
Aantal pagina's
186
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0419 8
Reeks
Special
Volgnummer
40

Er wordt door en voor de overheid veel onderzoek gedaan naar wat er leeft in de bevolking. Met enquêtes en kwalitatief onderzoek probeert men ontwikkelingen in de publieke opinie te monitoren, persoonlijke zorgen van burgers te achterhalen en de achtergronden van beleidsvoorkeuren en houdingen tegenover de overheid te belichten. In deze publicatie worden politiek- en wetenschapsfilosofische aspecten van dergelijk onderzoek besproken, onderzoeksinstrumenten vergeleken en resultaten gepresenteerd van analyses van percepties van maatschappelijke problemen en vertrouwen in de politiek.

De bijdragen zijn geschreven in het kader van de voorbereiding van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB), dat het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds begin 2008 in opdracht van de Voorlichtingsraad uitvoert ten behoeve van het kabinet. De publicatie is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in opinieonderzoek en het gebruik daarvan.Menu