logo

Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking

Tweede tussenrapportage, een jaar na invoering van de Wmo

Tweede tussenrapportage van de Wmo
23 februari 2009, pdf, 792kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Anna Maria Marangos (SCP) Mieke Cardol (NIVEL) Mirjam de Klerk (SCP)
Publicatiedatum
21 januari 2009
Trefwoorden
Huishoudelijke verzorgingMaatschappelijke ondersteuningMensen met een beperkingParticipatieWMO
Aantal pagina's
56
ISBN/ISSN/anders
9789037703993
Reeks
Wmo-rapportage

In deze tweede tussenrapportage van het Wmo-evaluatieonderzoek staan de ervaringen van mensen met matige of ernstige lichamelijke beperkingen met de Wmo centraal. Onder meer is gekeken naar hun bekendheid met en gebruik van de Wmo en naar hun ervaringen met de overgang van hulp bij het huishouden van de  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Wmo. Ook is nagegaan of er verschuivingen zijn opgetreden in de ondersteuning van mensen met beperkingen en in hun deelname aan de samenleving. Is bijvoorbeeld het gebruik van informele zorg toegenomen of is de maatschappelijke participatie veranderd?

Hierbij is het van belang te realiseren dat mensen met beperkingen ongeveer een jaar na de invoering van de Wmo zijn bevraagd. Het gaat dus om de eerste ervaringen. De effecten van de Wmo op langere termijn vallen pas over een paar jaar vast te stellen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking

Menu