logo

Profielen van vragers naar AWBZ-GGZ

ProfielenvanvragersnaarAWBZ-GGZ
08 oktober 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
Cretien van Campen
Publicatiedatum
18 augustus 2009
Trefwoorden
AWBZGeestelijke GezondheidszorgLangdurige zorgSociale zekerheidZorg
Aantal pagina's
51
ISBN/ISSN/anders
9789037704440
Reeks
Special
Volgnummer
37

De vraag naar langdurige GGZ aan chronisch psychiatrische pati├źnten is het laatste decennium gestegen. Ook in de vraag naar AWBZ-gefinancierde GGZ lijkt een stijgende trend waarneembaar. Een deel daarvan is zichtbaar in de cijfers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Vanaf 2008 zal het aantal CIZ-ge├»ndiceerden gaan afnemen door de 'knip' in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de overheveling naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijziging van de aanspraken op de AWBZ heeft als gevolg dat vanaf 2008 een kleinere groep van personen met langdurige psychische aandoeningen in aanmerking komt voor collectief gefinancierde zorg. Voor actuele beleidsinformatie en toekomstige ramingen van de vraag en het gebruik van zorg is het van belang te weten om welke groepen hulpvragers het hier gaat en welke hulp zij vragen.

In deze studie zijn twee groepen hulpvragers naar AWBZ-GGZ onderscheiden: 1) personen met een indicatie voor de zorgfunctie 'verblijf', en 2) personen met een indicatie voor 'begeleiding' zonder verblijf. Van deze groepen zijn op basis van landelijke CIZ-registratiegegevens profielen gemaakt van hun demografische (leeftijd, geslacht, huishoudensvorm) kenmerken en hun (beperkingen en belemmeringen) in zelfredzaamheid.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Profielen van vragers naar AWBZ-GGZ

Menu