logo

Sociale samenhang in de wijk

Sociale samenhang in de wijk
02 oktober 2009, pdf, 417kB
Auteur(s)
Maurice Gesthuizen Vic Veldheer (red.)
Publicatiedatum
25 augustus 2009
Trefwoorden
LeefbaarheidSociale cohesieWijken
Aantal pagina's
46
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0445 7
Reeks
Special
Volgnummer
39

Het Actualiteitencollege dat de NSV jaarlijks organiseert, stond in 2008 in het teken van de sociale samenhang in de oude wijken. Wat is daar nu precies mis mee of is het eigenlijk niet zo'n groot probleem? Is het de leefstijl van de bewoners of zijn het de spanningen tussen allochtonen en autochtonen in de wijk? Kunnen sloop en nieuwbouw een betere samenhang bevorderen tussen verschillende bevolkingsgroepen en neemt de huidige tegenstelling tussen arm en rijk, tussen allochtoon en autochtoon dan af?

De inleidingen en referaten die enkele bekende sociale wetenschappers en beleidmakers hierover hebben gehouden, zijn in verkorte vorm in dit boekje gebundeld.

Beate Völker (Universiteit Utrecht) vraagt zich af of buurtgemeenschappen eigenlijk wel bestaan. Ze komt tot de conclusie dat zij wel bestaan, zij het met zwakke sociale bindingen.

Talja Blokland (Erasmus Universiteit) gaat in op de veiligheidsbeleving en sociale controle in achterstandsbuurten.

Peer Scheepers, Maurice Gesthuizen en Tom van der Meer (Radboud Universiteit Nijmegen) analyseren de invloed van etnische diversiteit op de leefbaarheid van een buurt.

De bijdragen van genoemde inleiders zijn van commentaar voorzien door Rogier Noyon (woningcorporatie Amsterdam) en Marnix Norder, wethouder Bouwen en wonen van Den Haag.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Sociale samenhang in de wijk

Menu