logo

VeVeRa-III

Modelbeschrijving

VeVeRa-III
15 december 2009, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Evelien Eggink Isolde Woittiez Jedid-Jah Jonker Klarita Sadiraj
Publicatiedatum
15 december 2009
Trefwoorden
ToekomstZorg
Aantal pagina's
117
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0356 6
Reeks
Special
Volgnummer
43

De komende jaren zal naar verwachting de bevolking steeds verder vergrijzen. Dit heeft gevolgen voor de vraag, het gebruik en de kosten van zorg. Dit geldt in het bijzonder voor de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen, tezamen verpleging en verzorging, die door ouderen veel worden gebruikt. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het SCP de ontwikkelingen tot 2030 in deze sector bestudeerd. In dit rapport wordt het model beschreven waarmee deze ontwikkelingen zijn geraamd, en worden de uitkomsten van de ramingen kort weergegeven. Beleidsgerichte toepassingen van het model zijn te vinden in de SCP-publicatie Vergrijzing, verpleging en verzorging. Ramingen, profielen en scenario's 2005-2030 dat tegelijkertijd uitkwam.Menu