logo

Vergrijzing, verpleging en verzorging

Ramingen, profielen en scenario's 2005-2030

Vergrijzing, verpleging en verzorging
15 december 2009, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Isolde Woittiez Evelien Eggink Jedid-Jah Jonker Klarita Sadiraj
Publicatiedatum
15 december 2009
Trefwoorden
Maatschappelijke ontwikkelingToekomstZorg
Aantal pagina's
114
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0422 8
Reeks
Publicatie
Volgnummer
17

De komende jaren zal ­- naar verwachting - de bevolking steeds verder vergrijzen. Dit heeft gevolgen voor de vraag, het gebruik en de kosten van zorg. Dit geldt in het bijzonder voor de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen, die door ouderen veel worden gebruikt. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het SCP de ontwikkelingen in deze sector tot 2030 bestudeerd.

In deze rapportage geven we antwoord op vragen als: 'Hoe hoog zijn de te verwachten uitgaven aan AWBZ-verpleging en verzorging in 2030' en 'Wat voor zorg krijgen mensen als zij niet langer kunnen gebruikmaken van verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg'. Het rapport laat zien dat het gebruik van verpleging en verzorging de komende jaren naar verwachting nog zal stijgen, maar niet zo snel als op basis van de vergrijzing verwacht kan worden. Dit komt doordat de ouderen in de toekomst gezonder zullen zijn dan de ouderen van nu, en hoger opgeleid. De uitgaven zullen echter meer toenemen door de stijgende prijzen.

De modellering is uitgebreid beschreven in de SCP-special VeVeRa-III. die tegelijkertijd uitkwam. Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Vergrijzing, verpleging en verzorging

Menu