logo

Bijlage Gebruikte bestanden

12 januari 2010

Vergrijzing, verpleging en verzorging. Ramingen, profielen en scenario's 2005-2030. Isolde Woittiez, Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker, Klarita Sadiraj. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2009.

Gebruikte bestanden

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek: AVO 2003

Centrum Indicatiestelling Zorg - analysebestanden : CIZ 2004

Onderzoek naar Ouderen in instellingen: OII 2004

Menu