logo

Voorlopig advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2010

Advies van het SCP uitgebracht aan het bestuurlijk overleg

Voorlopig advies over het WMO-budget
16 april 2009, pdf, 249kB
Auteur(s)
Evert Pommer Ab van der Torre
Publicatiedatum
08 april 2009
Trefwoorden
WMO
Aantal pagina's
15
ISBN/ISSN/anders
9789037704259
Reeks
Werkdocument

Het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2010 wordt gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2008. De in 2008 gerealiseerde uitgaven waren lager dan verwacht en er is in 2008 dan ook behoorlijk wat overgebleven. In dit voorlopig advies over het Wmo-budget 2010 voor huishoudelijke hulp stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau als onafhankelijke derde voor om een deel van het in 2008 gerealiseerde overschot toe te voegen aan het te indexeren basisbudget voor 2010.

Medio augustus stelt het SCP op basis van de jaarcijfers 2008 het definitief advies vast voor het budget voor 2010. Daarbij zullen dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd als in dit advies.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Voorlopig advies over het Wmo-budget huishoudelijke hulp voor 2010

Menu