logo

Werkloos in crisistijd

Baanverliezers, inkomensveranderingen en sociale gevolgen; een verkenning

Werkloos in crisistijd
19 mei 2010, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Cok Vrooman (red.)
Publicatiedatum
16 december 2009
Trefwoorden
EconomieSociale problemenWerkloosheid
Aantal pagina's
117
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0451 8
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2009/19

De economische recessie werkt door op de Nederlandse arbeidsmarkt, beïnvloedt het inkomen van mensen die hun baan verliezen, en heeft zijn weerslag op hun welbevinden en gedrag. Deze verkennende studie zet een aantal van de empirische gegevens waarover het Sociaal en Cultureel Planbureau op deze drie terreinen beschikt op een rij. Eerst wordt nagegaan welke groepen mensen het grootste risico hebben om (langdurig) werkloos te worden. Zijn dat de 'usual suspects' (jongeren, allochtonen, laagopgeleiden), of gaat het in de huidige crisis ook om andere groepen? Daarna wordt stilgestaan bij de inkomensgevolgen van werkloosheid. De studie brengt de veranderingen in de werkloosheidsregelingen tijdens de afgelopen decennia in kaart, en geeft een beeld van de actuele gevolgen van werkloosheid voor het besteedbaar inkomen. Tenslotte is nagegaan welke invloed de economische conjunctuur heeft op het welbevinden van de bevolking, en op huwelijken, echtscheidingen, geboorten en zelfdoding.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2009 / Werkloos in crisistijd

Menu