logo

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Memo aan het ministerie van VWS en het IPO

SCP-notitie Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg
16 september 2011, pdf, 144kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Evert Pommer Klarita Sadiraj
Publicatiedatum
24 januari 2010
Trefwoorden
JeugdzorgOnderzoekWetenschappelijk onderzoek
Aantal pagina's
6

Het ministerie van VWS (Directie Jeugdbeleid) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) willen inzicht hebben in het toekomstige beroep op de jeugdzorg, zowel op landelijk als regionaal niveau. In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ramings- en verdeelmodel voor de provinciale jeugdzorg. Dat heeft in 2009 geleid tot de oplevering van een verdeelmodel voor de regionale vraag naar provinciale jeugdzorg in 2007 (De jeugd een zorg, SCP publicatie 2009/4). Dit verdeelmodel geeft een beeld van de vraag naar jeugdzorg in de verschillende jeugdzorgregio's. Op verzoek van het ministerie van VWS en het IPO worden de gegevens die ten grondslag liggen aan het verdeelmodel geactualiseerd voor het laatst beschikbare meetjaar: 2009.

Meer informatie

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Menu