logo

Alle kanalen staan open

De digitalisering van mediagebruik. Het culturele draagvlak deel 10

Alle kanalen staan open
21 september 2010, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Frank Huysmans Jos de Haan
Publicatiedatum
16 september 2010
Trefwoorden
GebruikICTMediaTijdsbesteding
Aantal pagina's
205
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0521 8
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-25

De snelle veranderingen in het medialandschap - vaak aangeduid als digitalisering en convergentie van mediatechnologieën - roepen de vraag op hoe Nederlanders met de vele nieuwe mogelijkheden omgaan. In Alle kanalen staan open wordt een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre het mediagebruik, het zoeken naar informatie en de onderlinge communicatie van Nederlanders in de afgelopen jaren zijn veranderd. Deze veranderingen worden beschreven aan de hand van een indeling in voorlopers, volgers en achterblijvers. Er wordt nagegaan in hoeverre zij gedrukte media lezen en audiovisuele media beluisteren en bekijken via internet en mobiele apparatuur.

Voorlopers hechten grote waarde aan technologische innovaties. Zij zijn nieuwsgierig naar gebruiksmogelijkheden en zijn vaak goed geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen. Zij blijken veel breder geïnteresseerd in vernieuwingen dan alleen die in de media. Volgers en zeker achterblijvers staan een stuk gereserveerder tegenover nieuwe mogelijkheden. Ze zijn niet alleen een stuk later met de aanschaf van nieuwe media, maar kenmerken zich ook door een relatief lange leertijd en het sterker vasthouden aan vertrouwde patronen van mediagebruik. Het bevorderen van mediawijsheid en het verstandig reguleren van de overgangsfase waarin we ons bevinden zijn de belangrijkste opgaven voor het mediabeleid in de komende jaren.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Alle kanalen staan open

Menu