logo

Beperkt aan het werk

Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie

Beperkt aan het werk
20 mei 2010, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Gerda Jehoel-Gijsbers
Publicatiedatum
20 mei 2010
Trefwoorden
ArbeidArbeidsongeschiktenParticipatie
Aantal pagina's
240
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0489 1
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-9

Jarenlang stond Nederland bekend als een land met een hoog ziekteverzuim en een groot aantal arbeidsongeschikten. In Europees verband werd gesproken over de Dutch disease. Vele beleidsmaatregelen later is het ziekteverzuim gedaald en is het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt wordt verklaard, drastisch afgenomen. Inmiddels doemt er een nieuwe 'Hollandse ziekte' op: de sterke groei van de Wajong. Bovendien vormt de lage arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking een groot probleem. Meer kennis en inzicht zijn voorwaarden voor een goede oplossing van deze problemen.

In deze studie worden de ontwikkelingen in ziekteverzuim, de Wajong en de arbeidsparticipatie van mensen met gezondheidsbeperkingen onderzocht. De volgende vragen komen aan bod:

Kan het ziekteverzuim verder worden teruggedrongen? Welke factoren hangen samen met verzuim en met de duur ervan? Wie komen er in de Wajong terecht en hoe groot is hun kans om aan het werk te komen en te blijven? Neemt de arbeidsparticipatie van mensen met een langdurige aandoening, ziekte of handicap de laatste jaren toe of af? Wie heeft de meeste kans een baan te vinden?

De antwoorden op deze vragen zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsproject van het SCP, het CBS en TNO Kwaliteit van Leven.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Beperkt aan het werk

Menu