logo

Bijlage Gebruikte databestanden

11 januari 2011

COB Kwartaalbericht 2010 | 2. Josje den Ridder en Paul Dekker. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juli 2010

Gebruikte bestanden

Continu Onderzoek Burgerperspectieven: COB 2008/1 - 2010/2

Menu