logo

Data voor scenario’s en ramingen van de GGZ

Beschikbare GGZ-databestanden van personen in Nederland

Data voor scenario's en ramingen van de GGZ
27 mei 2010, pdf, 701kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Cretien van Campen
Publicatiedatum
27 mei 2010
Trefwoorden
Geestelijke GezondheidszorgGezondheidszorgOnderzoekZorg
Aantal pagina's
27
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0494 5
Reeks
Special
Volgnummer
55

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is in beweging. De vraag naar en het gebruik van GGZ stijgt; de financiering en de organisatie van de sector verandert. Om een beeld te krijgen van de vragers en gebruikers van de GGZ - nu en in de toekomst - zijn meer gegevens nodig.
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau een studie verricht naar de aanwezigheid en het nut van beschikbare databestanden voor beleidsinformatie over de GGZ. Deze studie laat zien welke databestanden in de GGZ-sector aanwezig zijn of beschikbaar komen om in de toekomst scenario's en ramingen te maken van de vraag naar en het gebruik van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Data voor scenario’s en ramingen van de GGZ

Menu