logo

Definitief advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011

Uitgebracht aan het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

Definitief WMO-advies
30 september 2010, pdf, 1MB
Auteur(s)
Ab van der Torre Evert Pommer
Publicatiedatum
24 september 2010
Trefwoorden
Huishoudelijke verzorgingMaatschappelijke ondersteuningOverheidsuitgavenWMO
Aantal pagina's
68
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0535 5
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-31

Het SCP brengt - als onafhankelijke derde - jaarlijks advies uit over de hoogte van het benodigde macrobudget voor de huishoudelijke hulp dat aan de gemeenten beschikbaar wordt gesteld in het kader van de Wmo. Dit is het derde definitieve advies, dat betrekking heeft op het jaar 2011. Uitgangspunt voor het basisbudget voor 2011 zijn de uitgaven voor 2009, die lager uitvielen dan het in dat jaar toegekende budget. Het SCP adviseert dit basisbudget te verhogen omdat ontwikkelingen in het beleid en ontwikkelingen op de markt voor huishoudelijke hulp uitwijzen dat de kosten de komende jaren vermoedelijk hoger zullen uitvallen. Het gaat hierbij om de introductie van de financiƫle vergoeding ter vervanging van de alfahulp per 1 januari 2010 (beleid) en de onhoudbaarheid van het aanbieden van huishoudelijke hulp onder de kostprijs (markt).Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Definitief advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011

Menu