logo

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

De tweede editie van de Discriminatiemonitor

Discriminatiemonitor 2010
16 juli 2010, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Eline Nievers Iris Andriessen (red.)
Publicatiedatum
07 september 2010
Trefwoorden
ArbeidsmarktDiscriminatieNiet-Westerse Migranten
Aantal pagina's
120
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0438 9
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-20

Discriminatie op de arbeidsmarkt komt voor. Waarom neemt een werkgever liever Mark aan als werknemer dan Mohammed? Voor deze studie ondervroegen we 106 selecteurs op de arbeidsmarkt over hun selectiegedrag. Vinden zij niet-westerse migranten even geschikt als autochtone Nederlanders? Welke beelden van en ervaringen met  niet-westerse migranten hebben zij? Welke redenen hebben personeelsselecteurs om bij gelijke opleiding en werkervaring te kiezen voor een autochtoon Nederlandse kandidaat?

Daarnaast is nagegaan of er een ontwikkeling in discriminatie waarneembaar is en zo ja, hoe deze ontwikkeling moet worden geduid. Als terugkerend onderdeel van de monitor is een inventarisatie gedaan van klachten en oordelen over arbeidsmarktdiscriminatie.

Dit is de tweede editie van de Discriminatiemonitor, die is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten? Zie de verdiepende studie Liever Mark dan Mohammed?, die eveneens is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Menu