logo

Een baanloos bestaan

De betekenis van werk voor werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden

Een baanloos bestaan
17 maart 2010, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Patricia van Echtelt
Publicatiedatum
17 maart 2010
Trefwoorden
ArbeidsmarktArbeidsmarktpositieSociale uitsluitingTevredenheid
Aantal pagina's
125
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0350 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2010-5

In Nederland is een grote groep mensen werkloos of arbeidsongeschikt. Wat betekent het voor hen om niet te werken? Deze vraag is mede van belang in het licht van de veranderingen in de sociale zekerheid, die worden gekenmerkt door versobering van de duur en hoogte van de uitkering en een sterkere nadruk op de plicht tot werken. Dit rapport analyseert hoe niet-werkenden hun situatie ervaren en wat zij doen om weer aan het werk te komen. Zijn mensen die niet werken sociaal geïsoleerd? Ervaren zij veel financiële problemen? Willen ze werken of hebben ze zich verzoend met een baanloos bestaan?

Deze studie is een vervolg op eerder SCP-onderzoek dat de opvattingen van werkenden en niet-werkenden in kaart bracht. Daardoor kon  worden nagegaan of de gevolgen die niet-werken voor  de betrokkenen heeft de laatste decennia zijn veranderd.Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2010 / Een baanloos bestaan

Menu